עידנים פתרונות כלכליים מאגדת
בתוכה מספר פעילויות:

 • ליווי חברות ועסקים באיתור מקורות מימון באמצעות בנקים מסחריים, קרנות בערבות מדינה וקרנות ייעודיות נוספות.
 • ליווי חברות ועסקים בביצוע מכרזים עסקיים בכל נושא עסקי בו עוסקת הפירמה.
 • ניהול הלוואות במט" ח לרבות
  ניהול שוטף של הגנות.
 • טיפול בבקשות להקצאת אשראי בגין פעילות שוטפת.
 • גיוסי הון לקבלנים לביצוע
  פרוייקטים בבניה או להשבחת
  נכסים מניבים.

חיסכון בעמלות
התחייבות לחיסכון של עד 100,000 ש"ח
בצמצום העמלות על השירותים
הבנקאיים והפחתה בהוצאות המימון
על יתרת האשראי הקיים בחברתכם.


עוד

הגדלת האשראי
זקוק לאשראי נוסף?
מעוניין בקבלת הלוואות להחלפת הציוד הקבוע בעסק? מעוניין לבצע מכרז לגבי הלוואות לרכבים? זקוק לאשראי לצורכי הון חוזר???

עוד

רכישת מט"ח והעברות לחו"ל
יבואן/יצואן מעוניין לרכוש מט"ח?

חייב להעביר LETTER OF CREDIT
לספק בחו"ל? עידנים מתחייבת לשלל פתרונות מהירים במחירים מפתיעים.


עוד

עידנים
רחוב אחד העם 9
מגדל שלום, תל אביב
1-700-704-712 :טלפון
03-5370703 :פקס

idanim1@gmail.com

עידנים פתרונות כלכליים בע"מ | קדם גם את הדף שלך