עידנים
רחוב אחד העם 9
מגדל שלום, תל אביב
1-700-704-712 :טלפון
03-5370703 :פקס

idanim1@gmail.com

בניית תוכניות עסקיות

התוכנית העסקית נועדה להגדיר ולהציג את דרך פעולתה של החברה-הן כלפי חוץ (משקיעים וכו") והן כלפי החברה עצמה.

התוכנית צריכה להיות דינמית, מעודכנת ומושתתת על חשיבה יסודית תכנון וניתוח מעמיק של פעולות החברה תוכנית ראויה דורשת -תכנון, מחקר, ניתוח וכתיבה ברמה גבוהה אותם נשמח להציע.

אנו בעידנים מאמינים כי על מנת לייצר תוכנית עסקית אפקטיבית דרושה תובנה עמוקה המאגדת מספר תחומים: כלכלה, משאבי אנוש, שווקים, והבנה במהלכים טקטיים אותם מיישמים בארגון.
כל כוחנו מושקע בהפיכת התוכנית העסקית לתוכנית
עבודה אשר תניב תוצאות ותקנה יתרון יחסי מתמשך בזירה העסקית.